Výměna vrtulových listů vrtulí PowerMax

Závazný servisní buletin

TÝKÁ SE: Výměna vrtulových listů vrtulí PowerMax

DATUM VYDÁNÍ: 23.10.2013

DATUM ÚČINNOSTI: 23.10.2013

OMEZENÍ: okamžitý zákaz provozu všech vrtulí PowerMax

OVLIVNĚNÉ VÝROBKY: všechny vrtule PowerMax

VÝROBNÍ ČÍSLA OVLIVNĚNÝCH LETADEL: vrtule PowerMax od výrobního čísla 11 SA-2 001 až do 13 SA-2 146

ČÍSLO BULETINU: 1. S. PowerMax. 2013 - CZ

Opatření:

Výrobce vrtulových listů nařizuje s okamžitou platností před dalším letem zastavení provozu všech vrtulí PowerMax. Další provoz vrtulí je povolen pouze po provedení kompletní výměny všech listů. Výměna listů a následné kompletní vyvážení vrtule smí být provedeno pouze společností TL-ULTRALIGHT.

Pro jednodušší koordinaci při plnění buletinu kontaktujte co nejdříve společnost TL-ULTRALIGHT. Pro provedení výměny listů je nutné společnosti TL-ULTRALIGHT zaslat vrtuli, na které je z důvodu jednodušší přepravy nutné odřezat kompozitové části vrtulových listů 100 mm od náboje vrtule (viz. obr.)

Vrtulové listy

Výměna listů s datem provedení výměny a podpisem osoby která výměnu provedla musí být zaznamenána v uživatelské a instalační příručce vrtule (záznamník vrtule).

Soubory ke stažení

Fotogalerie