Během provozu flotily TL 3000 Sirius bylo zjištěno, že nepřesným ovládáním vztlakových klapek může dojít k poškození servomotoru.

Tento stav může nastat pouze u letadel vybavených systémem ovládání vztlakových klapek Flopcontrol.

Při nepřesném pootočení ovládací páky vztlakových klapek, kdy páka setrvá mimo pevně stanovené po zice (klapky zavřeny, poloha vzlet a poloha přistání), je neaktivní systém koncových snímačů umístěných na servomotoru vztlakových klapek. Servomotor se vysune za mezní pozici, dojde k jeho přetížení a poškození. Tento stav se napraví vřazením pojistky do el. systému ovládání vztlakových klapek, která přeruší napájení servomotoru při jeho přetížení.

Po úpravě polohy páky ovládání vztlakových klapek do jedné z vymezených pozic a následném zamáčknutí pojistky dojde ke kompletnímu obnovení funkce ovládání vztlakových klapek. Cílem popisované úpravy je tedy zamezit poškození servomotoru klapek a jeho nákladné výměny. Tento SB obsahuje postup úpravy el. systému zapojení servomotoru klapek, aby ho mohl správně provést samotný provozovatel letounu.

Pojistku 7,5 A je možné zajistit v místě provozu letounu, nebo kontaktování výrobce TL-ULTRALIGHT.

Na základě žádosti s uvedenou adresou dodání a uhrazení nákladů bude pojistka provozovatelům výrobcem distribuována.

V případě, že provozovatel nezajistí provedení tohoto buletinu, nebude výrobcem uznávána případná reklamace poškození servomotoru ovládání vztlakových klapek, nebo další poškození zapříčiněná neprovedením buletinu.

Soubory ke stažení

Fotogalerie