​Během provozu flotily TL 3000 Sirius a TL 2000 Sting S4 vybavených hlavními podvozkovými koly s válcovými opěrnými pouzdry brzdového kotouče bylo zjištěno, že při celkovém opotřebení brzdových destiček větším než 3 mm může dojít ke kontaktu rotujících pouzder upevněných na náboji kola s písty brzdiče.

Jako nápravu nevyhovujícího stavu TL-ULTRALIGHT navrhl výměnu šestice opěrných pouzder brzdového kotouče u každého kola za novou variantu. S výměnou opěrných pouzder je současně nutné vyměnit šrouby M5x12 za kratší M5x10, kterými jsou opěrná pouzdra připevněna k náboji kola. Touto úpravou bude zajištěna větší vůle mezi kritickými částmi kola, zamezující jejich kontakt dříve než nestane limitní povolené opotřebení brzdových destiček.
Tento SB obsahuje postup úpravy kol hlavního podvozku, aby ho mohl správně provést samotný provozovatel letounu. K provedení SB není nutná demontáž kol, pouze částečné odstranění jejich aerodynamických krytů.
Nové provedení opěrných pouzder a šroubů je možné zajistit po kontaktování výrobce TL-ULTRALIGHT. Na základě žádosti s uvedenou adresou dodání a uhrazení nákladů za dopravu budou upravená opěrná pouzdra provozovatelům výrobcem distribuována. V případě, že provozovatel nezajistí provedení tohoto buletinu, nebude výrobcem uznávána případná reklamace poškození kol, brzdiče ani ostatních částí letounu zapříčiněná neprovedením buletinu.

Soubory ke stažení

Fotogalerie