Upozornění připomínající povinnost kontroly čepů žebra a ložisek stabilizátoru.

Na základě zkušeností získaných z provozu letounu TL-2000 Sting Carbon, TL-2000 Sting RG a TL-2000 Sting S4 vydala firma TL-ULTRALIGHT upozornění připomínající povinnost:

Firma TL-ULTRALIGHT nařizuje provádět jednou za rok demontáž stabilizátoru výškového kormidla, jeho kontrolu a kontrolu čepů žebra a ložisek stabilizátoru. Na čepech a ložiscích nesmí být patrny známky koroze. Čepy a ložiska je třeba očistit a namazat mazacím tukem. Demontáž a zpětnou instalaci stabilizátoru výškového kormidla proveďte dle Manuálu údržby.

Tyto prohlídky je nutno provádět především u letounů v přímořských státech či u letounů, které nejsou hangárovány a jsou vystaveny povětrnostním podmínkám.

obr_2

obr_1