Výskyt nekvalitního paliva v letounech

Během plánovaných a výrobcem prováděných periodických prohlídek byl zjištěn vzrůstající počet případů výskytu nečistot v palivovém systému. Zjištěné nečistoty zanášejí filtry palivové soustavy a mohou způsobit vysazení pohonné jednotky. Palivové soustavy byly nečistotami infiltrovány tankováním nekvalitního paliva, pravděpodobně s větším podílem biosložky.

TL-ULTRALIGHT doporučuje provedení důkladné kontroly čistoty palivové soustavy, především v místě filtru gascolatoru, který je umístěn na motorové přepážce. Pokud sítko filtru gascolatoru vykazuje známky znečištění, je nutné provést kontrolu a čištění celé palivové soustavy letounu.

TL-ULTRALIGHT upozorňuje na nebezpečí tankování paliva ze zdrojů nezaručujících předepsanou kvalitu pohonných hmot.

TL-ULTRALIGHT upozorňuje na povinnost pilota letounu provést kontrolu palivové soustavy včetně jejího odkalení před každým vzletem. Současně provedená kontrola sítka filtru gascolatoru je doporučena.

Součástí tohoto oznámení je také následující obrazová příloha:

Fotogalerie